කිරිබත්ගොඩ ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානය, දුරුතු පෝය,ධර්ම දේශනාව,බොරැල්ලේ අතුල නායක හිමි,

TUBEDESIN

Duration: 00:59:35
Download MP3 14.31MB
Download MP4 (256x144) 49.37MB
Download MP4 (640x360) 137.95MB