ගං‍‍ගොඩවිල සෝම හිමියන්ගේ 71 වන ජන්ම දිනය නිමිත්තෙන් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනයMaha Rahathun Wadi Maga Osse

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!