ගං‍‍ගොඩවිල සෝම හිමියන්ගේ 71 වන ජන්ම දිනය නිමිත්තෙන් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනයMaha Rahathun Wadi Maga Osse

Duration: 03:30:25
Download MP3 50.55MB
Download MP4 (640x360) 324.79MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!